W jaki sposób można badać zawodowe kompetencje pracowników.

Różne firmy mogą przyjąć różnorodne kryteria gdy będzie chodzić o dokonywanie ocen swoich pracowników. Kryteria te często będą się opierać bardziej na relacjach i sympatiach, niż na rzeczywistym zweryfikowaniu umiejętności. W innych przypadkach z kolei stosuje się zaawansowane narzędzia, których celem jest zmierzenie precyzyjnie wszystko, co się wiąże z pracą konkretnej osoby.

Obecnie rosnącą popularnością cieszą się różnego rodzaju narzędzia do weryfikacji kompetencji pracowniczych. Stosuje się je zarówno przy zatrudnianiu nowych ludzi, żeby zweryfikować czy przydadzą się w firmie, ale oprócz tego przy ocenach okresowych swoich pracowników. Do ocen takich w pierwszej kolejności się bierze umiejętności oraz wiedzę, ale w połączeniu z zaangażowaniem i zachowaniem.

Spośród sporej grupy dostępnych metod wyróżnia się szczególnie Assessment/Development Center, uznawana aktualnie za najskuteczniejszą pod tymi względami. Statystyki pokazują, że jej skuteczność sięga nawet 76%, daje to to poziom, do jakiego inne techniki nie zbliżają się nawet. Oczywiście należy ją odpowiednio wdrożyć, gdyż jedynie w takim przypadku badanie będzie odpowiednio efektywne.

Międzynarodowi specjaliści opracowali w ostatnim czasie precyzyjne zalecenia, jakie dotyczą przebiegu całości badań. Wskazują przy tym na kilka istotnych obszarów, które należy brać pod uwagę przy przeprowadzaniu pracowniczych ocen, a pominięcie których może doprowadzić do błędnych wyników.

W pierwszej kolejności bardzo ważną rolę odgrywa tutaj należyta analiza miejsca pracy. Powinna być ona przeprowadzona w taki sposób, aby umożliwić wyznaczenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Stanowi to niezwykle istotny punkt, ponieważ od tego zależeć będą późniejsze zadania, które pracownik otrzyma do wykonania.

Bardzo istotne jest także stosowanie zróżnicowanych metod, dzięki którym da się wszechstronnie badać i oceniać kompetencje. Przeprowadzana analiza powinna mieć co najmniej jedną symulację związaną ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o określone stanowisko pracy. Pośród najczęściej stosowanych wymienia się prezentacje, odgrywanie roli, koszyk zadań oraz dyskusje grupowe.