Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr HLL/29 1 8 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Panatlantyckiego Trustu Oświatowego

Agenda debata w czasie panelu obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Wyjazdy Team Building
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Pozostałe sprzątanie
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rycki oraz kościerski

  Upoważnieni beneficjenci to: MARIUSZ KOSIBA UNI-TYNK, „Prefabeton” Sp. z o.o., ODRATRANS S.A., Tyra Jolanta – Bioptron, leczenie bólu, zabiegi lecznicze, Usługi Elektroniczne mgr inż. Dariusz Zawadzki, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu , ATC-Cargo S.A., eMBT Sp. z o.o., GLOBALVANET , P.P.H.U. DRAL Tadeusz Drabiński, SIEPOMAGA sp. z o.o., Zielona Energia Sp. z o. o., BIURO HANDLOWE GORGOL, TASTA Armatura , OLEJNIK KAZIMIERZ PPH „OLPLAST”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.