<!–more–>Najróżniejsze gry terenowe dla pracowników są coraz popularniejsze wśród różnego rodzaju firm. Kadra menadżerska dostrzega bowiem spore zalety, jakie się odniesie przy organizacji takiego wydarzenia. Przeprowadzona w odpowiedni sposób gra znacznie może polepszyć relacje pomiędzy pracownikami, a jednocześnie rozszerzyć kompetencje tak bardzo przydatne w wielu zawodach.
<br>
Całkiem niedawno z ze sporym rozmachem zorganizowano przez znaną firmę farmaceutyczną gra szkoleniowa dla pracowników, jaką wielu uważa za największe wydarzenie tego typu. Mieli bowiem okazję w niej uczestniczyć w zasadzie wszyscy pracownicy, co dało 450 osób. Oprócz tego całością opiekowało się prawie czterdziestu trenerów, jacy byli odpowiedzialni za prowadzenie zajęć z poszczególnymi grupami.
<br>
Pewną część z tego trenerskiego zespołu stanowiły osoby z firmy wszystko organizującej, dużą część kadra z koncernu farmaceutycznego. Przyjechali oni wcześniej do hotelu, w którym wszystko się odbywało, i przeszli tam krótkie szkolenie. Dzięki temu bez żadnych problemów dali sobie radę z pracą z uczestnikami.
<br>
Jednym z pierwszoplanowych trenerów był sam Prezes Zarządu, który w życiu prywatnym jest alpinistą z dużym doświadczeniem. Zdecydował się on wykorzystać swoje zainteresowania do tego, żeby na podstawie wyprawy w góry przekazać pozostałym słuchaczom wiele przydatnej wiedzy w zakresie kierowania zespołem, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Było to nawiązanie do tematyki pracy zespołowej, tak bardzo potrzebnej w większości firm.
<br>
Podczas opisywanej gry wszystkich uczestników podzielono na 25 zespołów, jakie przez przez kilkanaście godzin zajmowały się zaplanowanymi celami. Główną część wspomnianej gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, czyli niestandardowe, wymagające odpowiedniego podejścia zadania, w jakich uczestnicy powinni się wykazać zaufaniem, kreatywnością i zaufaniem.
<br>
Eksperymenty kończone były dostarczeniem drużynie odpowiednich kart problemowych, z jakimi ta musiała się dokładnie zapoznać. Podczas analizy wspomnianych kart tak naprawdę uczestnicy weryfikowali własne poczynania przez pryzmat pięciu istotnych kompetencji, co dało im możliwość odniesienia się do swoich codziennych zajęć.