Pomoc pieniężna na treningi dla firm


Potwierdzamy iż w ramach funduszu unijnego „Kujawsko Pomorski Program Społeczny” do przedostatniego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście programy:

 • wypracowanie elektronicznej platformy e-rekrutacja – warsztaty z komunikacji
 • zbudowanie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTAPL – szkolenia handlowe
 • Warsztaty Prezentacyjne – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie platformy kuponowej umożliwiającej przeprowadzenie kampanii kuponowych i systemów lojalnościowych – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie portalu cyfrowego zawierającego aplikację konfiguratora sprzętu rolniczego – warsztaty z kreatywności
 • wypracowanie serwisu (aplikacji mobilnej oraz www) oferującego e-usługę bluetooth marketingu – rozwiązania promocji sprzedaży – szkolenia firmowe
 • stworzenie wyszukiwarki biur architektonicznych modelowej z automatycznym programem zapytań ofertowych – warsztaty z obslugi klienta
 • nowoczesne metody numeryczne analizy, optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach – warsztaty z delegowania
 • zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez nabycie urządzeń laboratoryjnych – szkolenia biznesowe
 • AudioBox – zaawansowana struktura udostępniania cyfrowej oferty audio na urządzenia mobilne – warsztaty z kreatywności
 • B2B nową ścieżką intensyfikacji dla partnerów biznesowych Firmy RESGRAPH – treningi z asertywności
 • Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i wdrożenie nowoczesnych procedury produkcji świec – szkolenia z konfliktów
 • Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w północnych powiatach województwa łódzkiego – warsztaty negocjacyjne
 • Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego – szkolenia biznesowe
 • DevCastZonecom – nowy wymiar e-edukacji dla systemistów – szkolenia HR
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych maszyn dla przemysłu tytoniowego – szkolenia z kreatywności
 • interaktywna wymiana informacji pomiędzy parnerami w biznesie szansą na wzmocnienie strategii działania firmy Med-All – szkolenia z kreatywności